รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์นายประสิทธิ์ อินวรรณา 056029656 
101เพชรพิทยาคม  056711453 
102วิทยานุกูลนารีนายพัชริน ภู่ชัย 056711454 
103สวนกุหลาบวิทยาลัยนายวัชรินทร์ ดีดาร์ 056564488 
104เนินพิทยาคมนายมนตรี สำเภา 056752296 
105เพชรบูรณ์วิทยานายจุลินทร์ น้ำค้าง 056751148 
106พัชรพิทยาคมนางสาวณฐมน คุณเที่ยง 056741767 
107ชนแดนวิทยาคมนายวุฒิ ศรีศรุตวงศ์ 056761262 
108ดงขุยวิทยาคม  769011251 
109วังโป่งพิทยาคมนายคำภาสน์ บุญเติม 056569032 
110วังโป่งศึกษา  0567582134 
111หล่มสักวิทยาคม  056701755 
112กาญจนาภิเษกวิทยาลัย  056824544 
113ผาเมืองวิทยาคม  056701560 
114ติ้ววิทยาคมนายธนัญชัย พรหมภักดี 056759311 
115เมืองกลางวิทยาคมนายไพโรจน์ ทองเพ็ง 056725535 
116ศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  056711896 
117ผาแดงวิทยาคมนายนพชัย สารีคำ 056725707 
118หล่มเก่าพิทยาคมนายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์ 056709283 
119เมืองราดวิทยาคม  056711679 
120น้ำหนาววิทยาคม  056779027 
121แคมป์สนวิทยาคมนางสาวเพลินพิศ ทองกวด 056750434 
122ร่มเกล้าเขาค้อนายพีรวัตร จันทกูล 056728062 
123นิยมศิลป์อนุสรณ์นายประทิน เหลืองทอง 0567914267 
124พุขามครุฑมณีอุทิศนายฐิติพงษ์ ตรีศร 056797436 
125น้ำร้อนวิทยาคมนายพงษ์ศักดิ์ กางถิ่น 056726522 
126โคกปรงวิทยาคมนายไกรโรจน์ สิงห์สถิต 056791870 
127วังใหญ่วิทยาคมนางเพ็ญแข กุมสันเทียะ 056724864 
128เพชรละครวิทยาคมนายสุวรรณชัย พรหมศร 056718007 
129นาเฉลียงพิทยาคม  056789222 
130ท่าด้วงพิทยาคมนางน้ำผึ้ง จันทร์เจริญ 099062306 
131บึงสามพันวิทยาคม  056731263 
132ซับบอนวิทยาคม  056791869 
133ศรีเทพประชาสรรค์นางสาวสมใจ สีดาจันทร์ 056799333 
134เมืองศรีเทพ  056784272 
135นาสนุ่นวิทยาคมนายศุภโชค เข่งแก้ว 056718018 
136วังพิกุลพิทยาคมนางเริงฤทธิ์ แก้วยศ 757018019 
137ศรีมงคลวิทยาคม  056726188 
138ซับสมบูรณ์วิทยาคมนางสาวสุนิศา อุดมเดช 056811108